Mahlakung Drama

THOBELA FM  |  Podcast , ±15 min episodes every 4 days  |  Broadcast schedule  | 
Follows the lives of the residents of Mahlakung as they go through family conflicts, relationships, love affairs and daily trials. Mahlakung will never been the same again.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
03
JAN

Episode 2640

#Mahlakung –Joo wee! Setene sa ntlo ya toropong yeo Patrick a e rekišeditšego Matsobane le Petronella, se ngwadišitšwe ka Van Wyk. Naa Matsobane le Petronella ke gona ba lobile tšhelete goba go nale seo ba ka se dirago?
02
JAN

Episode 2639

#Mahlakung –Phetola Lethebe o befetšwe, o sekiša Bra Tick gore nkane a memile lenaba la bona Bra Bizza moletlong wa go kgaola ngwaga Tick’s corner .Naa Bra Tick o phošo go mema Bra Bizza?
01
JAN

Episode 2638

#Mahlakung –Phetola Lethebe o botša Matsheko gore o selekišegile ka ge Bra Tick a be a memile Bra Bizza moletlong wa go kgaola ngwaga kua Tick’s Corner, o re Bra Tick o ema le lenaba la bona. Naa Bra Tick o dirile phošo go mema Bra Bizza?
31
DEC
2019

Episode 2637

#Mahlakung –Saki o a lla o kwele bohloko, o botša Moruti Kgole gore Brandon o mo hloile e bile o mo latofatša gore ke yena a dirilego gore koloi ya gagwe e utswiwe kua ga Sekhula.Naa go tla sa bjang?
30
DEC
2019

Episode 2636

#Mahlakung –Alfios o gana taba ya gore go nyakwe hlatse dipoledišanong tša ba ga Mpedi le ba ga Mojela ka magadi a Malehu le Konstabel Mpedi, o bolela gore ditherišano le dikwano kamoka di tla ngwalwa ka gare ga buka, gomme malapa bobedi ba saene ,ba ye Police Station go dira affidavit. Naa ruri taba tša magadi di swanetše go hlatselwa ke maphodisa?
27
DEC
2019

Episode 2635

#Mahlakung – Rethabile o humane lengwalwana le beilwe windscreen ya koloi ya gagwe, leo le mo laelago go tlogela go ngwala ka diokobatši le go se ye maphodiseng ka taba ya go tšhabišwa ga gagwe.Naa Rethabile o tla tšhabela kae?
26
DEC
2019

Episode 2634

#Mahlakung – Bra Tick o tsenwe ke letšhogo la gore ge e kaba Rethabile o kolota barekiši ba diokobatši, ke gona ge dikgwebo tša gagwe di alotšwe.Naa go tla sa bjang?
25
DEC
2019

Episode 2633

Mahlakung - Titi Mabona Machaka o ile kerekeng go leboga Modimo ge Rethabile a boile gae a bolokegile. Naa ke gona ge bophelo bja Titi bo fetogile, a sokologile goba o hlagelwa ke eng?
24
DEC
2019

Episode 2632

#Mahlakung –Joo! Jonjon o ganetša Brandon ka koloi ya gagwe yeo e a reketšwego ke Sofia Takalani Maluleke, naa Jonjon o tla šoma bjang Brandon.Naa a e kaba ke lona lebaka la gore koloi e ngwadišitšwe ka maina a gagwe goba o hlagelwa?
23
DEC
2019

Episode 2631

#Mahlakung –Sergeant Mampane o botša Malehu gore Konstabel Mpedi o efoga go roma ba gabo gore ba mo nyalele ka gore o tseba gabotse gore ba ka se ye, ka ge a nale mosadi kua gae. Naa taba ye e swanetše go tšhoša Malehu, goba a e bethiše moya?
19
DEC
2019

Episode 2629

#Mahlakung –Jo!Jo!Jo! Sergeant Mampane o botša Jonjon gore ga go na motho wo a swanetšego go ratana le lekgarebe goba mosadi woo yena a kilego a ratana le yena.Naa Konstabel Mpedi o phošo go ratana le Malehu goba Mampane o a di gagatla?

949 episodes

« Back 13—24 More »