Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
14
SEP
2020

Go gweba ka batho

Ke eng seo re ka se dirang bjalo ka baswa go netefatša gore re fokotša taba ya go gweba ka batho?
13
JUL
2020

#MoswaLeBokamoso

Bontši bja baswa bao ba sepelago mafelong a setšhaba bjale ka dipetlele, mabenkeleng, dikolong le dinamelweng tša bohle ba apara sethiba dinko le molomo fela gore ba kgone go hwetša tumelelo ya go tsena menyako. Ge ba fetša go tsena ba e tšola.
22
JUN
2020

#MoswaLeBokamoso

Naa ke mathata afe ao le kopanago le wona ka gare go dikamano tša lena, ao a feleletšago a dira gore le tšeye diphetho tšeo di garolago matswalo?
22
APR
2020

#Covid19 - O kwele bjang polelo ya Mopresitente?

Naa mašeleng ao mopresitente a boletšego ka wona le go a aba tšatšing la maabane, a tlo re thuša bjang bjalo ka baswa?
Naa taba ya gore bao ba sa šomego ba tla hwetša R350 e tla šomela setšhaba?
#Covid19 #ChooseLife

55 episodes

« Back 1—12 More »