Emfuleni Wothando

UMHLOBO WENENE FM  |  Podcast , ±48 min episodes every 4 weeks, 6 days  | 
This show which is on air every Wednesday evening is a music show that caters for love songs and ballads. The show has a popular feature of listeners bringing challenges they encounter around love matters. Listeners call in to share advise and there is also a an expert who gives a professional advice.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
03
APR
2019

Masimthuthuzele

Intombi ena 28 yadibana nendoda ngo 2011, wamitha futhi wafumanisa uba uHIV. Wafumanisa uba iya cheater indoda yakhe nabantu abaninzi, futhi uthandana nosister womfazi wakhe owaswelekayo.
Ingxaki anayo ngoku ubyfriend akamondli umntana since 2013.
27
MAR
2019

Masimthuthuzele

Intwazana ena 23years ifumanise uba iboyfriend iyacheater banomntwana omncinci, ubhuti akamondli umntana,
Usisi usamthanda ubhuti kakhulu kodwa uyafuna nokumyeka. Into emkhathazayo kukuba usisi wayeyi Virgin
Xa edibana nobhuti
06
MAR
2019

Masimthuthuzele

Umfana omncinci ubethwa ngumama wabantwna bakhe, imqhwaba ngeempama ifune ukumhlaba ngemela, iymakrwitsha zonke ezi zinto izenza phambi kwabantwana.
Ngoku uhlukekene naye but intombi ayifuni abone abantwana, uthi if uyobabona mhla babuyelana.
14
NOV
2018

Masimthuthuzele

Usisi uxhazwe sisthandwa sakhe, emotionally, physically and spiritually wade wafuna ukuzibulala.
Umphefumlo wakhe udandathekile kakhulu, uhlala ekhala yonke imihla, ngoku ucela amancedo
Aqhubelke nobomi bakhe kuba selehlukene nalosisi ebethandana naye qha usaxhelekile emphefumlweni
07
NOV
2018

Masimthuthuzele

Usisi otshatileyo obehlutshwa yindoda yakhe imjolela, imbetha since 2014, ngoku usisi incame wamshiya umyeni wakhe
but ingxaki yakhe bubudlelwane phakathi kwakhe nefamily yakhe, abukho buhle kuba ngoko ebebethwa ngumyeni, ebebalekela kuyo,
kodwa avele abuyele endodeni ifamily engayxelelanga okanye indoda ingaxolisanga. Futhi ke ngoku umyeni akabondli abantwana babo ababini.
17
OCT
2018

Masimthuthuzele

umama utshatile enabantwana ababini nomyeni naye unabantwana ababini, ingxaki ngoku umyeni ufuna bayohlala kowabo emakhaya kodwa babenze isigqibo esithi bazozihlalela kowabo umzi xa betshatile, usisi woyikisela abantwana bakhe uba abazoba comfortable ukuyohlala kulomyeni..uxakiwe ngoku uba enze njani?
10
OCT
2018

Masimthuthuzele

intombi ena25years ithandana neboyfriend then ngoku umfana ufuna untshato, utata wentombi akavumi kanti engafuni Nje uyazi uba unomntwana nomakazi womfana yaye yonke lento ayaziwa ngumama wentombi...intombi iyabuza uba ithini kuba iyafuna utshata yona
12
SEP
2018

Masimthuthuzele

Ubhuti ujolelwa ngumntu wakhe, ebeyolobola ngoDec. Usamthanda usisi kakhulu qha usisi akasekho uyazijolela. Umthanda njani umtnu ongakuthandiyo / ojolayo ?
05
SEP
2018

Masimthuthuzele

Myeni wam endiphethe kakubi endibetha .ndingafunwa nangomnye umntu yena asuke Abe kucala labazali bakhe . Sinabantwana ababini mna naye .m so hurt wandishiya wayohlala kowabo kuthe xandiyomlanda ndathukwa ndagxothwa ngomamakhe
15
AUG
2018

Masimthuthuzele

Intombazana encinci edlwengulwe ngumelwana ena 6yrs de wabana 12. Waphinda xa ena 13 yrs wadlwengulwa ngabafana abayi 7. Ugcina abantwana baka sister wakhe abathathu. Usister akasekho abanalo nekhaya
25
JUL
2018

Masimthuthuzele

Usisi uxhatshazwa yi Fiance yakhe , iyambetha ,ikhwela phezu kwakhe ngenyawo, umrhuqa nge moto,
Imbethe abe bokoboko, wade usisi wacela itransfer but ubhuti waya apha wayombetha futhi.

33 episodes

« Back 13—24 More »