Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
20
SEP

Mr Siphiwo Maqanda – Rugby Legend

Sincokola negqala lombhoxo uSiphiwo Maqanda, uthando lombhoxo lusuka kutata wakhe owayengumdlali nowayethanda ukuhamba naye ukuya emabaleni.
Uye wagqama kulomdlalo xa efika kumabanga aphakamileyo ngethuba efunda eNewell eNew Brighton eBhayi de wadulela eCape College.
Udlalile kwi Kwaru, Winterose ne Spingrose nakwiqela lesizwe labantu abamnyama.
Ubaqeqeshile abadlali abaquka uSolly Tyibilika, Mzwandile Stick, Wonga Joka, Phumlani Nodikida nabanye. Uqeqeshile kwiqela leZwide neqela lephondo
19
SEP

Mr Vuyani Bungu- The Beast, Boxing Legend

Igqala esiliphawulayo namhlanje silicaphula kumdlalo wamanqindi uVuyani Bungu. Wayeyintshatsheli kudidi lwabahlawulwayo eMzantsi Africa ekhuphisana susela ngo 1987- 2005.
Waye wabamba intshinga yeIBF junior-featherweight title susela ngo 1994 ukuya ku1999, ne IBO featherweight susela ngo 2004 ukuya 2005.
Ekuyekeni kwakhe ukudlala khange ewalahle amanqindi encedisa ekuqeqesheni nasekukhuthazeni endwendwela nasezintolongweni. Kuye kwaqala ilockdown elungiselela ukushicilela Idocumentary engobomi bakhe emanqindini....
19
SEP

Tribute to Mr Fix it The late Monde Tabata Mr Mark Alexander SARU President

Zivakele izolo iindaba zokuwa kuka Mawawa uMr Fix it njengoko ebesaziwa, nosweleke ngolwesine.
Usebenze kumacandelo amaninzi Ezemidlalo kumbhoxo kwaye imvelaphi yakhe yobunkokheli iqale kwasesikolweni nanjengoko wayengomnye wamalungu aseka iBlack Student Movement eRhodes.
Wazalwa ngo 1960 eKaladokhwe, usebenzile Kwa Eskom njenge nakumabhunga ezoshishino.
Uye wakhokhela nakumbhoxo wephondo kwaye udlale indima enkulu ekuzeni nezisombululo kwi Border ne Eastern Province.
19
SEP

Tribute to Mr Fix it The late Monde Tabata- Dumisa Tabata Family member

Zivakele izolo iindaba zokuwa kuka Mawawa uMr Fix it njengoko ebesaziwa, nosweleke ngolwesine.
Usebenze kumacandelo amaninzi Ezemidlalo kumbhoxo kwaye imvelaphi yakhe yobunkokheli iqale kwasesikolweni nanjengoko wayengomnye wamalungu aseka iBlack Student Movement eRhodes.
Wazalwa ngo 1960 eKaladokhwe, usebenzile Kwa Eskom njenge nakumabhunga ezoshishino.
Uye wakhokhela nakumbhoxo wephondo kwaye udlale indima enkulu ekuzeni nezisombululo kwi Border ne Eastern Province.
13
SEP

Mr Norman Mbiko Rugby Legend

Siphawula elinye lamagqala akudala asaphilayo ombhoxo kwiqela lesizwe labantu abamnyama (Black Springboks) owayefudula eyi Captain yeLeopards uMr Norman Mbulelo Mbiko noyinzalelwane yase Kraaifontein eKapa.

Wazalwa ngonyaka ka 1945 kwaye ekukhuleni kwakhe udlalile kumaqela aquka iFlying Eagles. Ekuyekeni kwakhe ukudlala uye wajongana nophuhliso de wafikelela ekuqeqesheni iqela lesizwe lika U19.

Sizakuzama ukuncokola naye kodwa uyasokola ukuthetha ngenxa yesigulo aphila naso iParkinson’sdisease.
13
SEP

Mr Mthubanzi Mniki Nelson Mandela Bay Municipal Spokesperson

Nanjengoko siphawula inyanga yamagugu namhlanje sincokola ngeholo laseBhayi eliyimbali nelisingathe imisitho emininzi yenkcubeko nemidlalo, apho kwakubanjelwa khona imidlala yamanqindi ubuninzi bemisitho yemidlalo .
Sincokola nge-Centenary Hall nebizwa i-Nangoza Jebe. Eliholo linembali etyebileyo, kwezemidlalo kwaye kutheni ukuze lithiywe ngokutsha labizwa i-Nangoza Jebe ingubani uNangoza Jebe.

200 episodes

« Back 1—12 More »