Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
12
APR

Mr Ngconde Balfour former National Sports Minister (Soweto Derby Disaster)

Ngokuhlwanje Siphawula iminyaka engama 20 kwathi kwehla inyhikityha yokufa kwabalandeli abangama 43 kugxalathelwano lwe Soweto Derby ngomhla 11 April 2001.
Ngokwengxelo ibala iEllis Park lithwala abantu aba 60 00 kodwa kwaye kwakho inani eli 30 000 ngenxa yamatikiki athengiswa ngomdlelamnyama.
Ingaba emva kwiminyaka engama 20 iintsapho zakufumana ukuxola kwakunye nobulungisa….?
28
MAR

Mrs (Doctor) Noluntu Dyubele- Netball Legend

Namhlanje siphawula igqala kumdlalo womnyazi umama uNoluntu uDoctor Dyubele, Yinzalelwane yase Monti waze wakhulela eNgqushwa. Primary school education: ufunde eNgqushwa waze wadibana nomdlalo womnyazi eqeqeshwa nguMrs Pumza Mzamo, ungenile nakwiimbaleki eqeqeshwa ngu principal ongasekhoyo umalume wakhe uGquma Ramncwana
High School education amabanga aphakamileyo ufunde eDurban-Inanda Seminary Girls High
Uye wangumhlohli waze waqeqesha nebhola yomnyazi nalapho evelise uthotho lwabadlali bephondo nabeqela lesizwe... Ngoku usebenza njengomhlohli kwi University iNMU
28
MAR

Mr Makhaya Ntini Cricket Legend- Development of Cricket in Townships and Rural Areas

Ngoku Samnkela igqala kumdlalo weqakamba uMakhaya Ntini ukujonga kophuhliso lweqakamba kwiindawo ezingathathintweni, ukwanguye nonozakuzaku wenkqubo ejolise kuphuhliso iBetway ekwabambisene neGary Kirsten Foundation ukunceda abaqeqeshi beqakamba eKhayelitsha eNtshona Kolonil #BetwayCares Skills Hub initiative.

Eliphulo lizakujonga uzwelonke kuphuhliso lwezakhono ukwenza ngcono iindawo zoluntu nokucutha intswelangqesho ngelixesha linzima nakuqoqosho
27
MAR

Mr Andile Mofu Boxing Legend

Namhlanje siphawula igosa kumdlalo wamanqindi, ukhe wanguye nomongameli kwi Open Boxing SANABO, usebenze kakhulu kuphuhliso okanye amanqindi abangahlawulwayo
Yinzalelwane yaseCumakala kwaZidenge, ufunde eCenyu BC School apho adibene khona nombhoxo, ne athletics (discus thrower)
Amabanga aphakamileyo uwenze eWongama High eLitha waqhubeka nomdlalo wombhoxo, umdlalo weqonga ne athletics waze wangena nakumanqindi kwi Fight Forever Boxing Club eLitha. Udlalile umbhoxo nakwiqela iMighty Greens ne Crusaders

241 episodes

« Back 1—12 More »