Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
13
SEP

Mr Norman Mbiko Rugby Legend

Siphawula elinye lamagqala akudala asaphilayo ombhoxo kwiqela lesizwe labantu abamnyama (Black Springboks) owayefudula eyi Captain yeLeopards uMr Norman Mbulelo Mbiko noyinzalelwane yase Kraaifontein eKapa.

Wazalwa ngonyaka ka 1945 kwaye ekukhuleni kwakhe udlalile kumaqela aquka iFlying Eagles. Ekuyekeni kwakhe ukudlala uye wajongana nophuhliso de wafikelela ekuqeqesheni iqela lesizwe lika U19.

Sizakuzama ukuncokola naye kodwa uyasokola ukuthetha ngenxa yesigulo aphila naso iParkinson’sdisease.
13
SEP

Mr Mthubanzi Mniki Nelson Mandela Bay Municipal Spokesperson

Nanjengoko siphawula inyanga yamagugu namhlanje sincokola ngeholo laseBhayi eliyimbali nelisingathe imisitho emininzi yenkcubeko nemidlalo, apho kwakubanjelwa khona imidlala yamanqindi ubuninzi bemisitho yemidlalo .
Sincokola nge-Centenary Hall nebizwa i-Nangoza Jebe. Eliholo linembali etyebileyo, kwezemidlalo kwaye kutheni ukuze lithiywe ngokutsha labizwa i-Nangoza Jebe ingubani uNangoza Jebe.
09
SEP

Thobela Dekeda Young Romans FC

Iqela le Young Romans lelinye lamaqela axhamlileyo kwinkqubo kamasipala we Nelson Mandela Bay kwisebe elijongene nezemidlalo nenkcubeko Sports Recreation, Art and Culture ngethuba izolo kunikelwa ngezixhobo zokudlala ezizakuncedisa kuphuhliso lwemibitho yemidlalo eyahlukeneyo kwi Metro.
Kunyaka ophelileyo imibutho yezemidlalo kwi Metro iye yamenywa ukuba ifake izicelo zokuncedwa ngezinto abazidingayo kunyakamali ka 2019/20 financial year.
09
SEP

Mr Nkosinathi Biko Indigenous Games SA President

Ukuphawula lenyanga yamagugu nenkcubeko ngokuhlwanje sincokola negosa esilicaphula kwimidlalo yakudala mandulo uMr Biko nongumongameli walemidlalo eMzantsi Africa.
Uzakusicacisela imvelaphi yalemidlalo, ukubaluleka kwayo, ukuqatshelwa kwayo kwanokuba eminye yayo idlalwa njani esingabalula kuyo ugqaphu, iintonga, Juk Skei, morabaraba, incuva, khokho neminye
09
SEP

Mr Lamla Maneli Queens College Rugby Head Coach

Samnkela umqeqeshi oyintloko weqela lika First Team kwi Queens College Boys High kwaye uzakube ejongene ne season ka 2021.
Akamtshanga kwesi sikolo waphuma kuso kwi matriki ngo 1996.
Uye wadlala kwi Border U21, SA Students World Cup e-Italy ngonyaka ka 2000, udlalile nakwi Blue Bulls Merit A, iBlue Bulls Vodacom Cup, iPumas Vodacom Cup waze wayi Club Director neHead Coach yeqela lombhoxo iBreakers Rugby Club.
Ngoku uzakube ejongene nesikhundla sokuqeqesha iQueens College kwaye ngaphambili ebencedisa kuphuhliso kwakunye ne recruitment ysikolo

207 episodes

« Back 13—24 More »