Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
25
APR
2021

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala.
Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana.
Ke setlhopha sa naga, mme mongwe le mongwe one le seabe kgotsa karolo e a ka e tshamekang go thusa setlhopha sa naga.
29
MAR
2021

REETSA: NTSEKI O AMOGETSE GORE O PALLETSWE JAAKA MOKATISI WA BAFANA

Molefi Ntseki, mokatisi wa Bafana Bafana, o tsere maikarabelo ka go amogela gore o foseditse naga ka gore Aforika Borwa ga ba phunyeletsa ko metshamekong ya 2022 Afcon.
Seno ke morago ga go latlhegelwa ka ntlha tse pedi go lefela (2-0) kgatlhanong le naga ya Sudan ko Khartoum ka Latshipi.
Ntseki a re le ena o swabile nko go feta molomo.
Reetsa.
15
MAR
2021

REETSA: MOTSEPE O BAYA SETLHAKO FATSHE GO DITAUTONA TSA CAF

LAMATLHATSO, 15 Mopitlwe 2021, e ntse letsatsi la ntlha la tautona e ncha ya CAF, Patrice Motsepe, go tsosolosa mokgatlho mogolo wa kgwele ya dinao ya Africa go retibatsa maikutlo.
Ga ane a fana ka puo le di tautona tsa di confederation tse some a matlhano pedi (52) ba ba thologetseng go kopano ya CAF ko Rabat, Morocco ka Labotlhano. Mme teng foo, Motsepe o kgwile ka tlhaa a sa kgale mathe ganong ka bogale a ba bolella gore tsamaiso ya CAF e tlile go fetoga.
Ijele ka tsebe ga a ne a fana ka puisano ya gagwe kwa Morocco.
20
JAN
2021

SPORTSTALK: RE GAGOLANA KA MENO LE MOKATISI WA TTM JOEL MASUTHA

GO thunya lorole mo puisanong ya rona le mokatisi mogolo wa Tshakhuma FC, Joel Masutha, ga a atologa goya pele ka mathata a tsamayang a kopana le one kwa setlhopheng sa TTM, ebile o re alela phate gore ke maano afeng a batlang go a tsenya tirisong.
Reetsa ka ga Masutha a tlhalosa gape ka moo tiro ya gagwe eseng ka fa tlase ga mathata. Kgatello e teng fela are tsotlhe di tlile go siama.

27 episodes

« Back 1—12 More »