رضا پهلوی، نیروهای جمهوری‌خواه، بدبینی

BBC  |  PARGAR
رضا پهلوی شاهزاده‌یست که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را به اتحاد فرا می‌خواند. با این حال شماری از جمهوری‌خواهان به این فراخوان او بدبینند. چرا؟