بریتانیا در تلاطم سیاسی و تورم

BBC  |  PARGAR
در بریتانیا همزمان با تغییر دولت شاهد تلاطم های ناشی از جنگ در اروپا، برگزیت و تورم کم‌سابقه هستیم. آیا انگلیسی‌ها که در ایران معروفند به کنترل دنیا این‌بار کنترل اوضاع خود را هم از دست داده‌اند؟