Contactless cards

Oshilyo shopaalamende megumbo lyopashigwana okuza mongundu yo PDM, Elma Dienda okwa holola omaipulo gegameno ,omolwa uuteginology ngele tashiya kelongitho lyuukalata woombanga okulanda,omuyakulwa itaa tulamo onomola yomeholamo.
Shika oshili wo eipulo enene kwaamboka haya longitha uukala okulanda moostola dhontumba,noye wete kutya uukalata niimaliwa yawo kayili megameno.
Otwa popi no Dr Paulus Sheetekela, omutseyinawa gomauyelele nomakwatathano gopaungomba, ngoka tati: