اسکندر مقدونی

--:--
اسکندر مقدونی ویرانگر تخت جمشید و برانداز آخرین شاه هخامنشی بود. با این حال چندین اسکندرنامه در مدح او نوشته شده است. چرا؟ اسکندر کبیر کیست و برای دوگانگی چهره ی او در فرهنگ و ادب فارسی چه توضیحی می توان یافت؟ این برنامه پیش از این یک بار پخش شده است.
8 Apr Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

هوش مصنوعی و آینده ما

وقتی از هوش مصنوعی می‌ترسیم از چه می‌ترسیم؟ از خودمان یا از چیزی ناشناخته ورای خود ما؟
9 Dec 1 hr 02 min

زمان چیست؟

آیا زمان را ما می‌آفرینیم یا اینکه زمان هست و ما در آن در گذریم؟
2 Dec 57 min

ایران از نگاه طالبان

طالبان چگونه ایران را می‌بینند؟ مملکت شیعیان خارج از دین یا متحدی که باید از آن کمک گرفت؟
18 Nov 58 min