علی‌ابن ابی‌طالب که بود؟ بخش اول

--:--
علی‌ابن ابی‌طالب که بود؟ حکمرانی او برای مسلمین که دچار چند دستگی شده بودند چه در پی داشت؟ چرا در تشیع جایگاهی والا یافت و در بعضی از آیین‌های ایرانی خصایص فوق انسانی به او نسبت داده شد؟ مهمان‌های این برنامه: حسن یوسفی اشکوری؛ پژوهشگر تاریخ اسلام، محمدالله صخره؛ محقق اصول فقه حنفی و محسن بنایی؛ پژوهشگر عصر آغازین اسلام.
22 Apr Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes