Bybelvertaling is nie speletjies nie

Sedert die verskyning van die 1933-vertaling het agt ander vertalings van die Bybel die lig gesien. Hoe en deur wie is die onderskeie vertalings gemaak? Watter uitdagings staar vertalers in die gesig, veral wanneer daar met ʼn antiekeheilige teks gewerk word? Prof. Christo van der Merwe bespreekdie waarde van die verskillende Bybelvertalings.