OORGANGSRITES EN BENDEGEWELD

Met: Don Pinnock in gesprek met Theo Geyser

Don Pinnock het reeds in 2013 die
gesogte City Press-niefiksieprys gewen wat hom in staat gestel het om sy boek oor bendegeweld in Kaapstad na te vors en te skryf. Drie jaar later het Gang Town verskyn – en dit is nou nog meer relevant as in 2013: Bendegeweld en veral oorgangsrites steek agter honderde sterftes op die Kaapse Vlakte en bendes teister talle Kaapse gemeenskappe elke dag. Hy gesels oor sy ondervinding as kriminoloog, wat hy geleer het tydens sy navorsing vir sy boek, en of daar enigsins tekens van verligting is.