TANNIE EVITA EN PIK ONTHOU MADIBA

Met: Pieter-Dirk Uys, Pik Botha,
Denis Cruywagen en Melanie Verwoerd.
In die eeufeesviering van Madiba se
geboortejaar onthou vier mense wat oor
ons eerste demokraties-verkose president
geskryf het die mens agter die woorde.
Tannie Evita én Pieter-Dirk is daar, Pik
huldig die man met wie hy ’n ‘onbekende
en intieme verbintenis’ gehad het, en
Denis die spirituele leier. En in volle
sirkelgang lei ’n Verwoerd die gesprek!