WINSTON WICOMB: DIE ‘MECHANIC’ IN CHRIS BARNARD SE SPAN

Met: Amos van der Merwe en Hanlie Retief.
Aangebied deur Naledi.
Anders as sy broer, die sanger Randall
Wicomb, is dié baanbreker-navorser
grootliks onbekend in sy geboorteland. Die
geskiedenis van sy stryd teen verwerping
weens sy velkleur, sy sukkelbestaan as
jeugdige en die verstommende storie van
hoe ’n Volkswagen-werktuigkundige in
prof. Chris Barnard se laboratorium en toe
teater beland het, lees soos ’n moderne
sprokie. Kom luister hoe Winston en
Amos, sy biograaf, met Hanlie gesels.