ANDRÉ BARTLETT: WEERLOSE WEERSTAND

In gesprek met: Jean Oosthuizen.
Aangebied deur Protea Boekhuis.
Jean lei dié reguit gesprek met die
bekende teoloog en predikant oor sy
in-diepte ondersoek na die NG kerk se
omstrede gay-beleid. Deelnemers is die
gay teoloog Pieter Oberholzer, wat weens
sy seksuele oriëntasie nie toegelaat is
om sy roeping in die NG kerk te beoefen
nie, en LGBTI-aktivis Michelle Boonzaaier,
een van die mense wat die kerk hof toe
geneem het oor die laaste sinodebesluit.