ANDRÉ PRETORIUS: REISE DEUR DIE KERKHERVORMING

In gesprek met: Cas Wepener.
Aangebied deur Naledi.
Aan die vooraand van die 500ste
herdenking van die begin van die
Protestantse Kerkhervorming loop dié
reisskrywer terug op die spore van Martin
Luther en Johannes Calvyn. Hy besoek
die plekke waar grootse omwentelinge
hulle afgespeel het, eet, drink en gaan
kerk toe daar en soek raakpunte met sy
eie kerkgeskiedenis in verre Suid-Afrika.