MARLENE VAN NIEKERK: DIE DIGTER

Aangebied deur Human & Rousseau.
Vier jaar ná Kaar verskyn twee digbundels
deur dié Hertzogpryswenner vir poësie.
Louise Viljoen ontsluit die beeldgedigte
van In die stille agterkamer en Gesant van
die mispels aan die hand van foto’s van die
werk van die Nederlandse skilders Adriaen
Coorte (1659-1707) en Jan Mankes (1889-
1920), waarop die gedigte gegrond is. In
’n opname kan Marlene ook gehoor word
waar sy self van die gedigte voorlees.