GRIEKELAND EN ROME IN SUID-AFRIKA

Met: Amy Daniëls, Philip Bosman,
Samantha Masters, Jo-Marie
Claassen en Samantha Masters.
Aangebied deur Cambridge
University Press.
Is die Klassieke oudheid handlanger van
die kolonialisme? In South Africa, Greece,
Rome: Classical Confrontations, ’n bundel
essays met Grant Parker van Stanford
University as die redakteur, word aspekte
van antieke Grieks-Romeinse kultuur in
Suid-Afrika bespreek – van Romeinse
reg tot die Grondwet, argitektuur en
kuns tot opvoeding, die kolonialis
Rhodes tot die bevryder Mandela, en
die bevrydende invloed van Griekse
drama. Annemaré Kotzé lei die gesprek.