GERARD SEKOTO: FIELIES EN POTE

Met: Melvyn Minnaar, Barbara
Lindop en Marelize van Zyl.
Op 60 het die kunstenaar Gerard Sekoto
’n prenteboekie vir kinders – oor twee
stout honde – geskryf en geïllustreer. Dié
storie is in 2013, 100 jaar ná sy geboorte,
in 12 tale vertaal, insluitende as Fielies en
Pote in Afrikaans. ’n Beperkte oplaag van
net 100 van dié pragboekie is spesiaal vir
die 100-jaarviering van die US herdruk
en te koop. Kunsjoernalis Melvyn gesels
met Barbara, voorsitter van die Sekoto
Trust, wat Sekoto tydens sy selfopgelegde
ballingskap in Frankryk hoor sing het
(een manier waarop hy aan die lewe kon
bly), en Marelize van Aspire Art, oor die
gesogtheid van sy werk vandag – iets
wat hy nooit beleef het voor sy dood
in ’n ouetuis in die vreemde nie.