Ms Vuyokazi Bongela- Triathlete (Ironlady)

uVuyo yinzalelwane yaseGcuwa kodwa uzinze apha eBhayi kwaye yimbaleki yemigama emide, ekhwela ibhayisekile ize iqubhe emanzini (Triathlete).
Lomdlalo awukaqheleki kakhulu kubantu abantsundu kodwa bakhona abadlali esele iyiminyaka bazibandakanya nawo.
uVuyo ngomnye wabo badlali kwaye wakhuthazwa kukubona umqeqeshi wakhe uRaynard Tissink ugqiba ugqatso lwe Ironman ngo 2008.Uzakube elindwendwe elibekekileyo nakumsitho wamagqiyazana oququzelelwa nguMhlobo Wenene FM, iKhanya Gqiyazana Workshop.
Loading player...