Masixolelane

Usisi ose Vietnam ufuna ukwazi uba angaxolelana njani notata wasecaweni owamdlwengulayo ena 13 yrs,
Owayemthatha as her father figure, Futhi angaxolela njani his biological father owayengekho ebomini bakhe for 16yrs.
Angaxolela njani nomama wakhe ngokungamxeleli ngobuyelana notate wakhe without sitting her down first abeke imeko.