Leefwêreld van die gestremde

Fanie du Toit vind meer oor die rehabilitasie en gereedskap vir mense met gestremdhede om so onafhanklik moontlik te kan wees. Hy hoor ook van die ondersteuningsnetwerk van maatskaplike werkers in die Wes-Kaap. Jacqui January en Fanie du Toit behandel luisteraarsnavrae oor die definisie van gestremdheid, hoe dit mense beperk, en redelike akkommodasie soos dit in die wetgewing vervat is.