Leefwêreld van die gestremde

Fanie du Toit vertel meer oor die werk en integrasie van maatskaplike werkers. Hoe om 'n maatskaplike werker te kontak en die uitdagings in dienslewering wat maatskaplike werkers se taak kortwiek. Jacqui January vind uit oor die redelike akkommodasie en toegangklikheid van teaters vir o.a. rolstoelgebruikers en mense met gehoorverlies.