Leefwêreld van die gestremde

Fanie du Toit sit sy gesprek voort met die maatskaplike werker van die ACVV. Hulle kyk na die simptome van verstandelike agteruitgang by ouerwordende persone. En Jacqui January vind meer uit van die belastingvoordele vir persone en organisasies wat donasies of skoolgeld skenk vir mense met gestremdhede.