Dliwano ndlebe no Zikho Pali

UMHLOBO WENENE FM  |  SIJIK 'ILANGA
Siyivula lenyanga yamanina ngo Zikho Pali oyinzalelwane yase Mthatha, sincokola naye ngomsebenzi wange njengegqwetha eliphum’izandla kweli lo Mzantsi Afrika. Sithetha nje ngoku usuka ngaphesheya kweelwandle nalapho ubethweswa khona isidanga se masters in Law e-Havard University. Sifuna ukuva nemvelaphi yakhe, ukukhula kwakhe nangamaphupha akhe.