#ReGoThušaKaEng

Judith Moabelo gotšwa ka Gauteng Province (Soweto) ke sekgwari sa mabethela, le bekeng ya go feta obe a dirile bjalo ka mehleng. O be a hlatswitše diaparo tša ngwana wa gagwe tša sekolo gomme ka ponyo ya leihlo o hweditše diaparo tšeo tša ngwana tša sekolo di timeletši gomme terata ya diaparo e Ponoka.