Episode 2672

#Mahlakung –Malehu o botša Alfios, gore e sale go tloga tšatši lela a thubago mpho yeo Mpedi a bego a e reketše Malehu, ga se nke ba bonane e bile o rometše Malehu molaetša wa gore o kwele bohloko kudu, o sa nyaka go inagana. Naa e ka ba ke gona ge go padile ka lenyalo la Malehu le Mpedi ?