Praat Saam

RSG  |  PRAAT SAAM
Die Departement van Arbeid oorweeg 'n aantal ingrypende regulasies om die gevolge van die coronaviruspandemie op werkers te beperk. Die regulasies oor vergoeding vir werkers wat die virus in die werkplek opdoen, sluit onder meer verlengde siekverof in vir werkers met beperkte siekverlof. Geregistreerde werkers wat weens die coronavirus hulle werk verloor, sal vir drie maande werkloosheidsversekering ontvang. Die uitbetaling van voordele aan naasbestaandes van werkers wat aan die siekte sou sterf, word ook oorweeg. Sommige werkers kla egter dat hulle werkgewers hulle nie kan dwing om onbetaalde verlof te neem nie. Wat is die impak wat die inperkings op werkgewers en werknemers het?