Sensei Nkululeko Schreech- Judo Legend

Namhlanje siphawula ubomi begqala kumdlalo weJudo uNkululeko Schreech. Wadibana nalomdlalo ngonyaka ka 1963 eNorth End eBhayi ngexesha lengcinezelo, akakhange abenampumelelo ingako njengomdlali ngenxa yokunqaba kwamathuba.
Nangona kunjalo uzenzele igama ekuthelekiseni, ekuqeqesheni nasekuveliseni iintshatsheli esingabalula ezimbalwa uNozuko Ndevulana, Bulelani Makoba, Luthando Biko nabanye....
Waye wabangumongameli wokuqala weEastern Province omnyama