Employee of the week

(can you guys call out for more entries from all the other fields of work – we find ourselves rotating between teachers, municipal workers and security guards)
Nominee: Thokozani Ndlovu

Nominator: Star Ndebele
Igama lami nginguStar wakwaNdebele eLimehill umsebenzi engimqoka namhlanje u Thokozani Ndlovu, eNewcastle Osizweni kwaMagesh. uyi male nurse ave ewuthanda umsebenzi wakhe... ungusizo emphakathini kanti noma kugula umuntu endaweni usebenzisa imoto yakhe ukusiza nokulekelela athathe igulayo amuse eClinic. Ave kanti useshadile uyisbonelo esihle emphakathini.. udume ngoTovey 😊 ngicela nimfonele please.