Mr Norman Mbiko Rugby Legend

Siphawula elinye lamagqala akudala asaphilayo ombhoxo kwiqela lesizwe labantu abamnyama (Black Springboks) owayefudula eyi Captain yeLeopards uMr Norman Mbulelo Mbiko noyinzalelwane yase Kraaifontein eKapa.

Wazalwa ngonyaka ka 1945 kwaye ekukhuleni kwakhe udlalile kumaqela aquka iFlying Eagles. Ekuyekeni kwakhe ukudlala uye wajongana nophuhliso de wafikelela ekuqeqesheni iqela lesizwe lika U19.

Sizakuzama ukuncokola naye kodwa uyasokola ukuthetha ngenxa yesigulo aphila naso iParkinson’sdisease.