Mr Vuyani Bungu- The Beast, Boxing Legend

Igqala esiliphawulayo namhlanje silicaphula kumdlalo wamanqindi uVuyani Bungu. Wayeyintshatsheli kudidi lwabahlawulwayo eMzantsi Africa ekhuphisana susela ngo 1987- 2005.
Waye wabamba intshinga yeIBF junior-featherweight title susela ngo 1994 ukuya ku1999, ne IBO featherweight susela ngo 2004 ukuya 2005.
Ekuyekeni kwakhe ukudlala khange ewalahle amanqindi encedisa ekuqeqesheni nasekukhuthazeni endwendwela nasezintolongweni. Kuye kwaqala ilockdown elungiselela ukushicilela Idocumentary engobomi bakhe emanqindini....