OFM North-West University Innovation

North-West University Innovation

An ever-changing world demands innovation that leads to progress. Planning, passion and perseverance are at the core of transforming ideas into applications. The North-West University is at the forefront of innovation in various fields. Explore the future with experts offering insights on the latest offerings in research and development. Tune in to 'North-West University Innovation' on At Lunch, Wednesdays at 12:30. North-West University - a leader in innovation. It all starts here.
Weekly English South Africa Science · Education
12 Episodes

North-West University Innovation - Seisoen 4: Episode 11

’n Innoverende idee wat nie uitgevoer word nie, bly bloot dit – ‘n mooi gedagte. Wanneer dit by vindingrykheid kom, neem die Noordwes Universiteit die voortou in verskeie velde. In hierdie episode van ‘North West University Innovation’ gesels Gerben van Niekerk met Dr Duane Asslett by forensiese Rekenmeesterskap oor korrupsie…
14 Oct 2020 3 min

North-West University Innovation - Seisoen 4: Episode 10

’n Innoverende idee wat nie uitgevoer word nie, bly bloot dit – ‘n mooi gedagte. Wanneer dit by vindingrykheid kom, neem die Noordwes Universiteit die voortou in verskeie velde. Gerben van Niekerk gesels met Dr Mia Bothma van die skool vir bestuurswetenskappe oor kliënte gedrag…
7 Oct 2020 4 min

"North-West University Innovation" - Seisoen 4: Episode 9

’n Innoverende idee wat nie uitgevoer word nie, bly bloot dit – ‘n mooi gedagte. Wanneer dit by vindingrykheid kom, neem die Noordwes Universiteit die voortou in verskeie velde. Enriko Klopper gesels met Theo Venter oor die waarde van ‘n MBA…
30 Sep 2020 3 min

North-West University Innovation - Seisoen 4: Episode 7

’n Innoverende idee wat nie uitgevoer word nie, bly bloot dit – ‘n mooi gedagte. Wanneer dit by vindingrykheid kom, neem die Noordwes Universiteit die voortou in verskeie velde. Enriko Klopper gesels met Prof Anja Franken oor beroepsgesondheid…
16 Sep 2020 3 min

"North-West University Innovation" - Seisoen 4: Episode 4

Wanneer dit by vindingrykheid kom, neem die Noordwes Universiteit die voortou in verskeie velde. Enriko Klopper gesels met Prof Elmarie Slabbert, die direkteur van die navorsingseenheid vir toerismebestuur, oor bemarking van navorsing en nagraadse studies in Toerismebestuur by NWU.
26 Aug 2020 3 min

"North-West University Innovation" - Seisoen 4: Episode 2

Wanneer dit by vindingrykheid kom, neem die Noordwes Universiteit die voortou in verskeie velde. Enriko Klopper gesels met Prof Waldo Krugell oor ondermeer wanneer die ekonomie na verwagting kan begin herstel ná Covid-19…
11 Aug 2020 2 min