IZINGXOXO EZAKHAYO

Sikwethulela izingxoxo ezakhayo, ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezimnandi zevangeli, ukweluleka kanye nokuqinisa ukholo kanye nolwazi.
Weekly Zulu South Africa Education · Business
40 Episodes
1 – 20

PEARL KHANYILE UMSHAYELI WE BHANOYI

UPEAL KHANYILE UXOXA NGOMSEBENZI WAKHE WOKUSHAYELA IBHANOYI, NANGEZIFUNDO AZENZA NOKUTHI SIMTHATHE ISIKHATHI ESINGAKANANI UKUFUNDELA LOMKHAMKHA
10 Nov 2022 16 min

SCIENCE DAY (THEMBA NGCOBO)

UThemba Ngcobo ( Senior Educational Specialist) usifundisa ngokubaluleka kokufunda iMaths and Science kumfundi
9 Nov 2022 17 min

ZISANDA NXOKWENI - AUTHOUR

UZisanda Nxokweni ongumbhali wencwadi ethi " I was Raped" usitshela ngempilo yakhe nencwadi ayibhalile
3 Nov 2022 11 min

INCWADI (I WAS RAPED)

Sixoxa no Zisanda Nxokweni ngencwadi ayibhale emva kwesehlakalo esibi esamehlela empilweni yakhe
26 Oct 2022 11 min

ZINGCE GQAMANE (OPEN AIR SCHOOL)

Sixoxa noZingce Gqamane ophila nokungaboni emehlweni oneminyaka ewu 13 nempumelelo yakhe. Uzuze indebe kuy Braille competition ngaphansi kwe South African National Council for the Blind
12 Oct 2022 8 min

CANCER AWARENESS

USister Thenjiwe Jozela usifundisa, usexwayisa ngesifo somdlavuza.
5 Oct 2022 15 min

PRE MARITAL COUNSELING

Sixoxa no Mr Israel Ndlovu mayelana nokubaluleka kokufunda nokulungiselela umshado ngaphambi komshado
7 Sep 2022 11 min

INK NEWSPAPER

Sixoxa no Zinhle Cebekhulu ophuma kwa INK newspaper mayelana nomsebenzi awuqala wokubhala iphephandaba.
10 Aug 2022 11 min

HEART AND STROKE

Sikhuluma no Emma SIluma ngobungozi besifo senhliziyo nezinto esingazigwema ukuze siphephe ezifweni
13 Jul 2022 16 min

LIBRARY (PASTOR MTHEMBU)

Umfundisi Mthembu uxoxa ngokubaluleka kwe library( umthapho wolwazi) nokufunda kubantu
6 Jul 2022 18 min

COMPUTER SCIENCE

UTanita Singano ophuma kwa CSIR Pretoria usifundisa kabanzi ngezobuchwepheshe
15 Jun 2022 13 min

ZENZELE MBOKODO

Sikhuthaza abantu ukuba bazisebenze nokuqala amabhizinisi amancane
8 Jun 2022 5 min
1 – 20