#3  Kena Mocheng podcast series - Episode 3

--:--
Ketsahalong ena ya letoto la Kena Mocheng, Pontsho Matlala o bua ka bohlokwa ba taolo ya dichelete mme a hlahise Mehato ya bone, bohlano, le botshelela ya letoto la di-podcast tsa Kena Mocheng tse tla fetola mohopolo wa boemo bo hodimo hore e be moralo o tiileng wa kgwebo.
Season 1 / Episode 3 2 Aug 2023 Sotho South Africa Business · Management

Other recent episodes

Kena Mocheng podcast series - Episode 4

Karolong ya ho qetela ya letoto la Kena Mocheng, Pontsho Matlala e tshohla mehato ya bo-supa le bo-robobedi ya leano la Kena Mocheng ho tloha SimplyBiz
Season 1 / Episode 3 26 min

Kena Mocheng podcast series - Episode 2

Ketsahalong ena ya letoto la Kena Mocheng, Pontsho Matlala o tshohla bohlokwa ba tsamaiso ya kgwebo le ho hlahisa mehato e meraro ya lenaneo la Kena Mocheng e tla fetola mohopolo wa boemo bo hodimo hore e be moralo o tiileng wa kgwebo.
Season 1 / Episode 2 28 min

Kena Mocheng podcast series – Episode 1

Itokisetse ho ikakgela lefatsheng la bo-rakgwebo le bo-makgwebo ka karolo ya pele ya Kena Mocheng podcast! Ketsahalong ena, moamohedi Pontsho Matlala o nka leetong ka mehato ya bohlokwa ya ho fetola mohopolo wa kgwebo ya hao hore e be business plan e tiileng. Ketsahalo ena e akaretsa mehato e robedi…
Season 1 / Episode 1 41 min