دوگانگی دکارتی جسم و روح

--:--
آیا شما به آنچه دوگانگی جسم و روح نامیده می‌شود اعتقاد دارید؟
28 Oct 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min