ایران از نگاه طالبان

--:--
طالبان چگونه ایران را می‌بینند؟ مملکت شیعیان خارج از دین یا متحدی که باید از آن کمک گرفت؟
18 Nov 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes