زمان چیست؟

--:--
آیا زمان را ما می‌آفرینیم یا اینکه زمان هست و ما در آن در گذریم؟
2 Dec 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

گذشته جداشدگان از حكومت

گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan 54 min