ریشه‌های افغانستان در تاریخ

--:--
افغانستان چگونه و از چه زمانی شکل گرفت؟
30 Dec 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min