تاریخ‌نگاری ایرانی ناسیونالیستی است؟

--:--
آیا تاریخ‌نگاری ایرانی توانسته از بند ناسیونالیسم چند صده‌ اخیر رهایی یابد؟
6 Jan Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min