ابن خلدون و فلسفه تاریخ

--:--
فلسفه تاریخ و مفاهیمی که ابن خلدون در نوشته‌هایش طرح کرد تا چه حد به کار امروز ما می‌آید؟
13 Jan Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min