گذشته جداشدگان از حكومت

--:--
گذشته جداشدگان از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ چرا آنها اغلب بر اساس گذشته خود قضاوت می‌شوند؟
27 Jan Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes