غزه، فلسفه و سیاست در آلمان

--:--
چرا جنگ غزه برای فضای فرهنگی و سیاسی آلمان چالش‌برانگیز شده است؟
16 Mar Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

رستگاری

چه کسی رستگار می‌شود؟ گوش سپردن به یک پیامبر است که مایه‌ی رستگاری می‌شود یا نیک بودن؟
27 Apr 52 min

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min