VADERLAND, MOEDERBAND, BROEDERLIEFDE

Met: SJ Naudé en Eben Venter.
In altwee dié romans word ’n wêreld
anderkant geografiese grense verken,
maar ook grense van die band met ’n
ma en seksualiteit. In Die derde spoel
projekteer SJ (of Fanie) ’n donker
poëtiese beeld van liefde tussen mans
op ’n steeds verskuiwende doek, terwyl
Eben in Groen soos die hemel daarbo
ritueel maak van erotiese ervarings en
die ontginning van selfkennis daaruit.
Frederik de Jager gesels met hulle.