Erastus Beukes - Spreuke 15:29

--:--
Daagliks het ons 'n inspirasie boodskap wat aansluit by ons Kragbron teksvers om jou te inspireer.
14 May 12AM English South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Mariette Laubsher - Johannes 14v23

“Jesus antwoord en sê vir hom: ‘As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.’” JOHANNES 14:23
18 Jun 11PM 2 min

Henry Pike - Johannes 15:2

”Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.“ ‭‭JOHANNES‬ ‭15‬:‭2‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
17 Jun 11PM 2 min

Gretha Wiid - Romeine 10:9-10

“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.” ROMEINE 10:9-10
16 Jun 11PM 2 min

Henry Pike - Psalms 100:5

“”Want die Here is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.“ PSALMS‬ ‭100‬:‭5‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
13 Jun 11PM 2 min

Lynette Beer - Matteus 5:14

”Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie.” MATTÉÜS‬ ‭5‬:‭14‬‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
12 Jun 11PM 2 min