Henry Pike - Johannes 15:2

--:--
”Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.“
‭‭JOHANNES‬ ‭15‬:‭2‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
17 Jun 11PM English South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Peter Kotze - Psalms 11:7

Die Here is regverdig, Hy het geregtigheid lief; die opregtes sien sy aangesig. Psalm 11:7
15 Jul 11PM 2 min

Gretha Wiid - Deuteronomium 32:4

Hy is die Rots, sy werk is volmaak, want al sy weë is reg; 'n God van trou sonder onreg, regverdig en regverdig is Hy. Deuteronomium 32:4
14 Jul 11PM 2 min

Henry Pike - Johannes 13:35

Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. JOHANNES 13:35
11 Jul 11PM 2 min

Mariette Loubsher - Romeine 8:38-39

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. ROMEINE 8:38-39
10 Jul 11PM 2 min