SETSWANA SPORTS-TALK: MNGQITHI WA TSIBOGA KA MAGATWE A GEORGE MALULEKA

--:--
Mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns, Manqoba Mngqithi, o tsibogile ka bogale magatwe aga George Maluleka a gore setlhopha se batla go adimisana ka ena ka ese karolo ya maano a setlhopha mo setlheng seno. O tsiboga jaana morago ga go thulantsha setlhopha sa Kaizer Chiefs le mabota mo madibogong a setha sa 2020-21 DStv Premiership.
26 Oct 2020 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min