SPORTS-TALK: MABAKA A LESOME (10) CHIEFS E GAGOTSWE LETLALO KE PIRATES!

--:--
Ntse go kitla go nna bonolo gore Kaizer Chiefs e fete ka bonolo kgatlhanong le setlhopha se se ikemiseditseng sa selebo sa Orlando Pirates. Ba gagokantse Chiefs letlalo ka nno tse 5-0 ka kakaretso mo magatong a mabedi (3-0 le 2-0). Re go neela mabaka a lesome ao re naganang gore a ka tswa a dirile gore Chiefs ebe bokowa kgatlhanong le Pirates.
9 Nov 2020 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min