REETSA: MATHEWS MPETE O TSENELELA KAMO KAMPENG YA CHIEFS!

--:--
Kaizer Chiefs ba ile go tsweletsa pele beke e thata e saleng ba e simolotse ka metshameko ya Caf Champions League foo ba ragetseng kwa thoko setlhopha sa Cameroon, Bamenda FC, mo mafelong a beke.
Mme jaanong ba ile go rotolana matlho le Black Leopards mo metshamekong ya DStv Premiership foo ba tlabeng ba ikaeletse go tsweletsa pela phenyo ya bona. Chiefs e latlhegetswe ke motshameko kgatlhanong le Swallows FC mo motshamekong wa bona wa bofelo wa liga.
8 Dec 2020 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min